Home » Без рубрики » Що таке рентабельність?

Що таке рентабельність?

Що таке рентабельність?
Поняття рентабельність поділяють на загальну і чисту, застосовуючи його до продукції, що випускається (реалізована, товарна і окремі вироби) і самому підприємству.

Це величина відображає кількість коштів, яке було залучено компанією для отримання одного рубля прибутку. Розрахувати загальну рентабельність оборотних і необоротних активів можна, віднісши прибуток (до податкових виплат) з середньою величиною вартості всіх активів компанії за конкретно взятий проміжок часу, наприклад за рік.

Рентабельність джерел формування активів визначається як відношення прибутку (до податкових виплат) до усередненої вартості залучених оборотних і необоротних активів за конкретний проміжок часу. Цей параметр відображає те, наскільки ефективно компанія управляє наявними в її віданні засобами, не беручи до уваги джерела, що утворюють ці активи.

Рентабельність продукції (товарів, робіт) розраховують відношенням отриманого прибутку до витрат на виробництво.

Ця величина показує, наскільки ефективним є виробництво та реалізація вироблених товарів (послуг).

Наприклад, в 2011р. за планом компанія повинна отримати 1, 3 млн. руб. чистого прибутку, однак фактично досягла позначки в 1, 5 млн. руб. чистого прибутку. Відповідно, нескладний розрахунок показує відхилення від плану показника по чистому прибутку на +0, 2 млн. руб. , Що у відриві від контексту можна було б вважатися непоганим показником рентабельності підприємства.
Рентабельність виробництва (нім. rentabel) узагальнюючий показник, що характеризує економічну ефективність бізнесу або його підрозділу, що виражається співвідношенням чистого доходу (прибутку) до витрат на виробництво даної продукції.

Якщо доходи перевищують витрати, то можна говорити про рентабельність підприємства. Основними чинниками зростання показника рентабельності виробництва вважаються: зниження собівартості виробленої продукції, а також підвищення якості продукції.

Рентабельність показник ефективності одноразових і поточних витрат. У загальному вигляді
рентабельність визначається відношенням прибутку до одноразових і поточних витрат,
завдяки яким отримана цей прибуток. Розрізняють рентабельність виробництва і рентабельність продукції. Рентабельність виробництва показує, наскільки результативно використовується майно підприємства; вона визначається як процентне відношення річного прибутку (балансової) до середньорічної вартості основних фондів і сумі оборотних коштів:
Р0 = (Пб / (Фо + Фоб)) 100%, де
Ро рентабельність виробництва,%;
Пб балансовий прибуток, тис. руб. ;
Фо середньорічна вартість основних фондів, тис. руб. ;
Фоб величина оборотних коштів, тис.

руб. Рентабельність продукції Рп = (Пп / Сп) 100%, де
Пп прибуток від реалізації продукції, тис. руб. ;
Сп собівартість реалізованої продукції. Рентабельність продукції можна визначати як в цілому по всій продукції, так і по окремих її видах. В даний час для визначення стану здоров’я підприємства рекомендується використання ряду нових показників, застосовуваних у країнах з розвиненою ринковою економікою:
ROE (returnon equity) коефіцієнт рентабельності власного капіталу. Коефіцієнт, виражений відсотком, показує ступінь відшкодування власного капіталу і характеризує необхідна умова існування і розвитку підприємства.

Знаменник отриманий як середнє дане початку і кінця періоду.
Наступні коефіцієнти прибутковості, хоча і важливі, але мають часткове значення і об’єднані в показнику ROE. ROI (return on investment) це коефіцієнт прибутковості інвестованого капіталу. Коефіцієнт (ROI) висловлює в процентному співвідношенні середню ставку прибутковості інвестованого капіталу (інвестований капітал дорівнює оборотному плюс основний капітал), незалежно від форми використання фінансових вкладень підприємства.

Його значущість полягає в тому, що він дозволяє судити про економічну ефективність головного оперативного обороту. Проте цей коефіцієнт носить приватний характер, оскільки не відображає, як йдуть інші оперативні обороти (такі, як фінансові вкладення позикового капіталу, фінансові вкладення власного капіталу).
Інший коефіцієнт рентабельності це ROS (return on sale), коефіцієнт прибутковості:
Коефіцієнт ROS висловлює в процентному вигляді частку заробітку від продажів, показуючи існуючі відносини між витратами і доходами, і, отже, ефективність виробництва (використані ресурси по відношенню до отриманих результатів).

Що таке рентабельність?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*