Home » Без рубрики » Що таке державна влада?

Що таке державна влада?

Що таке державна влада?
Щоб зрозуміти, що таке державна влада, необхідно усвідомити, що собою являє влада взагалі як соціальне явище. Влада властива будь-який більш-менш стійкою і організованою людської спільності, залежно від ознаки класифікації виділяють різні види соціальної влади. По суб’єкту влади розмежовують класову, групову, сімейну, особисту владу неформальних лідерів.

За змістом можна виділити економічну, політичну, інформаційну владу. Кожен вид характеризується способами впливу на поведінку людей.

Соціальна влада виникла разом з людським суспільством, існувала як влада племені, фратрії, роду і здійснювалася радами старійшин родів і племен, народними зборами. Така влада не відокремлювалася від свого джерела і носія, висловлювала загальні потреби та інтереси, мала суспільний характер, застосовувалася для вирішення спільних завдань.

З появою держави влада відчужується від суспільства і перетвориться в політичну владу. Політична влада, втілюючись в державно-правові інститути, стає державною владою.

Державна влада це керівництво суспільством за допомогою, що спирається на легалізоване примус, здійснюване з метою реалізації волі домінуючих соціальних сил. Державна влада це особливий різновид соціальної і політичної влади.
Суб’єкт влади це безпосередній її носій, який наказує ті чи інші варіанти дій, поведінки, підкоряючи своїй владі об’єкт;
Об’єкт влади виступають індивіди, їх об’єднання, соціальні верстви, класи, спільноти, суспільство в цілому;
Засоби, прийоми і способи здійснення державної влади залежать від інтересів і вольової позиції сторін;
Ресурси влади сукупність умов та факторів, що забезпечують реалізацію державної влади;
Влада може мати різні мотиви — це страх, звичка до покори, переконаність у покорі, авторитет, довіру, право, воля.

Джерела влади сила, багатство, становище в суспільстві, наявність знань. Верховенство підпорядкування інших видів соціальної влади, крім влади свого народу;
відповідність очікуванням народу, що населяє держава, інтересам більшості;
Легальне застосування сили вплив влади через спеціально створений правоохоронний (каральний) апарат (армію, суд, поліцію);
Державна влада, пізнаючи об’єктивні закони розвитку суспільства, реалізується через державне управління цілеспрямований вплив держави, її органів на суспільство в цілому і на різні сфери його життєдіяльності. Методи управлінського впливу — це метод насильства (примусу) і метод керівництва (переконання).

Таким чином, кажучи про владу, як соціальне явище, слід зазначити, що будь-яке людське суспільство на різних етапах його розвитку завжди передбачає владне керівництво ним, так як воно є головною умовою функціонування, соціальної системи, а також регулятором суспільних відносин, що виникають у будь-якому організованому суспільстві. Державна влада є згусток волі і сили, могутності держави, втілене в державних органах та установах, що утворюють механізм (апарат) цієї влади.
Державна влада забезпечує стабільність і порядок у суспільстві, захищає своїх громадян від внутрішніх та зовнішніх зазіхань шляхом використання різних методів, в тому числі державного примусу і військової сили.

Що таке державна влада?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*