Home » Без рубрики » Про що мріють герої «Ревізора»?

Про що мріють герої «Ревізора»?

Про що мріють герої «Ревізора»?
Подібні документи 1. І. А. Хлестаков як герой гоголівської комедії «Ревізор». Образ І. А. Хлестакова в комедії. Хлестаков як легковажний, безвідповідальний людина, що звикла жити секундою. Сутність поняття «хлестаковщина».

Хлестаковщина як вірус нинішнього суспільства. доповідь 2. Характеристика образу Хлестакова в системі комічних героїв Н. В. Гоголя. Художні прийоми, що сприяють типізації образу Хлестакова в комедії «Ревізор». Проблема типологічної інтерпретації образу Хлестакова в комічній характерології Гоголя. курсова робота 3. На підступах до комедії «Ревізор»: сімейно-побутова п’єса «Одруження». Естетика і поетика комедії Н. В. Гоголя «Ревізор».

Історія створення, новаторство, розвиток конфлікту і основні мотиви. Боротьба навколо комедії «Ревізор». Гоголь про значення театру і комедії. курсова робота 4. Приклади карнавальної образності в «Вечорах на хуторі поблизу Диканьки» М. В. Гоголя. Аналіз портрета героя в одній з «Петербурзьких повістей» М. В. Гоголя («Шинель»).

Аналіз інтер’єру однією з поміщицьких садиб, зображених письменником у поемі «Мертві душі». контрольна робота 5. Вивчення історії появи комедії Гоголя «Ревізор» — соціального твору, який можна впевнено вважати апогеєм драматургії автора, як за глибиною ідеї, так і по виразності майстерності художника. Чорнові редакції та критика на адресу «Ревізора». курсова робота 6. Дослідження художніх особливостей творчості письменника М. В. Гоголя, характеристика його творчості в роботах російських вчених. Погляд на творчість М. В. Гоголя в п’єсі «Ревізор». Аналіз п’єси.

Прийоми аналізу персонажів літературних творів. курсова робота 7. Павло Чичиков головний герой поеми М. Гоголя «Мертві душі». Тип авантюриста-набувача; втілення нового для Росії зла тихого, усередненого, але підприємливого. Походження і формування характеру героя; манери, мова, одяг, духовна основа.

презентація 8. Короткий аналіз п’єси М. Гоголя «Ревізор» — однієї з найвідоміших п’єс з XIX століття і до наших днів. Система самодержавно-кріпосницького управління — основний предмет сатири Гоголя. Літературні прийоми Гоголя. Проблема корупції в сучасній Росії. реферат 9. Виникнення в російській літературі героя типу «маленька людина» — людини невисокого соціального стану і походження, що не обдарованого видатними здібностями, при цьому доброго і нешкідливого.

Історія бідного чиновника в повісті Гоголя «Шинель». презентація 10. Описи прагнення Гоголя охопити максимально всі сторони суспільного життя і управління в комедії «Ревізор». Огляд поглядів автора на державне життя, освіта, охорона здоров’я, судочинство.

Вивчення образів персонажів і сюжетної лінії. презентація 11. Сутність та історія розвитку поняття «герой» від давньогрецьких міфів до сучасної літератури. Персонаж як соціальний образ людини, відмінності даного поняття від героя, порядок і умови перетворення персонажа на героя. Структура літературного героя. реферат 12. Творчість російського письменника М. В. Гоголя.

Аналіз творів «Мертві душі», «Ревізор». Літературна репутація Гоголя, природа містичної сутності в його творах. Чорт як містичне і реальна істота, в якому зосередилося вічне зло. реферат 13. Історія створення Н. В. Гоголем п’єси «Одруження» і комедії «Ревізор», авторське начало в них і система образів. Основні мотиви і теми даних творів, їх ідейний рівень і еволюція драматургічних принципів автора.

Суперечки навколо комедії «Ревізор». дипломна робота 14. Головний герой роману М. Ю. Лермонтова «Герой нашого часу», його друзі і недруги.

Епізод поєдинку як один з ключових у романі. Ніч перед дуеллю. «Демонічні» властивості натури Печоріна. Місце образу Грушницкого в романі. Щоденникові записи героя. презентація 15. Аналіз творів Гоголя петербурзького періоду: «Невський Проспект», «Ніс», «Шинель» і «Мертві душі».

Тлумачення неймовірних подій, пов’язаних з втечею носа з особи Ковальова. Узагальнення даних про згадці носа у найважливіших творах Н. В. Гоголя. реферат 16. Позитивний герой в літературі 60-х р. XIX ст. Образ позитивного героя у творчості І. С. Тургенєва. Базаров як позитивний герой. Два погляди на образ позитивного героя в літературі 60-х р. XIX ст. курсова робота 17.

Спектр підходів дослідників XX століття до творчості Гоголя. Сучасні тенденції розуміння Гоголя.

Сплеск інтересу до його творчості Гоголя. Соціально-ідеологічне сприйняття творчості.

Рукописи Гоголя. Казкові, фольклорні мотиви. реферат 18. Творчий шлях Миколи Васильовича Гоголя, етапи його творчості. Місце Петербурзьких повістей у творчості Гоголя 30-х років XIX ст.

Художній світ Гоголя, реалізація фантастичних мотивів у його Петербурзьких повістях на прикладі повісті «Ніс». реферат 19. Фантастика як особлива форма відображення дійсності. Типологічну подібність творів Гоголя і Гофмана.

Особливість фантастики у Гофмана. «Завуальована фантастика» у Гоголя і Гофмана. Творча індивідуальність Гоголя в його творах. реферат 20.

Творчість російського письменника М. В. Гоголя. Знайомство Гоголя з Пушкіним і його друзями. Світ мрії, казки, поезії в повістях з циклу «Вечори на хуторі поблизу Диканьки». Особливості жанру поеми «Мертві душі».

Своєрідність художньої манери Гоголя. реферат.

Про що мріють герої «Ревізора»?

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*