Home » Без рубрики » Фактори економічного зростання

Фактори економічного зростання

Фактори економічного зростання
17. 2. Фактори економічного зростання Фактори економічного зростання — це його рушійна сила, складові елементи продуктивних сил, які в процесі взаємодій забезпечують збільшення обсягів виробництва та підвищення його ефективності. В економічній літературі існують різні підходи до визначення переліку основних факторів економічного зростання. Деякі вчені відносять до них збільшення таких факторів, як праця, капітал, технічні нововведення; інші виділяють шість основних чинників — чотири фактори пропозиції (кількість і якість природних ресурсів, кількість і якість трудових ресурсів, обсяг основного капіталу, технологія), фактори попиту і фактори розподілу.

У вітчизняній літературі до факторів економічного зростання зазвичай відносять: — природу. При дослідженні факторів економічного зростання необхідно виходити з того, що за способом впливу на економічне зростання чинники діляться на прямі і непрямі.

Прямі роблять безпосередній вплив на економічне зростання, а непрямі сприяють більш ефективному прояву прямих факторів. — Технологія. Трудові ресурси. Визначальним фактором економічного зростання є робоча сила, яка представляє собою сукупність економічно активного населення країни.

У широкому сенсі цей фактор пов’язаний з чисельністю населення. Просте збільшення населення відповідно веде до зростання робочої сили, розширенню обсягів витрат праці і як результат до економічного зростання.

Важливою складовою, що забезпечує прискорення економічного зростання, є якість робочої сили, яке визначається її кваліфікацією, розвитком мереж професійно-технічних навчальних закладів, центрів з перепідготовки кадрів. За рахунок цих заходів витрати робочого часу можуть зростати без збільшення чисельності робочої сили. Основний капітал включає всі засоби виробництва — верстатний парк, обладнання, промислові будівлі та споруди, виробничу інфраструктуру.

Витрати капіталу залежать від величини накопиченого капіталу, що визначається динамікою інвестицій. Масштаби інвестицій залежать від розмірів заощаджень, які включають в свій склад особисті заощадження населення і яка перерозподіляється частина прибутку, яка йде на накопичення. У 1950, 1976 і 1986 рр.. норма накопичення (частка валових внутрішніх інвестицій у ВВП) відповідно склала в США — 21, 2, 19, 6, 18, 3%; в ФРН — 22, 8, 25, 3, 19, 3%, а в Японії — 25, 5 , 38, 2, 28, 3%. Природні ресурси становлять сировинну базу економіки. У механізмі економічного зростання природні ресурси виступають в якості первинних предметів праці.

Їх значення визначається тим, що більшість країн відчуває істотний недолік в наявності природних ресурсів. Так, в багатьох країнах СНД відсутні запаси нафти, газу, кам’яного вугілля і т. д. Наявні запаси виснажуються або знаходяться у важкодоступних місцях. Це викликає необхідність більш раціонального їх використання, створення більш продуктивної техніки. Технологія являє собою сукупність способів і прийомів виготовлення продукції із сировини та матеріалів.

Як фактор економічного зростання технологія має галузеву специфіку: в паливно-енергетичній промисловості найбільш економічним є виробництво електроенергії атомними станціями; в металургійній — виробництво електросталі і киснево-конвекторний сталі; в машинобудуванні — використання верстатів з числовим програмним управлінням; в хімічній — глибока переробка нафтової сировини . До непрямих факторів економічного зростання відносяться зниження податків на прибуток, розширення можливостей отримання кредитів, зниження цін на виробничі ресурси.

Фактори економічного зростання

Сподобалася стаття? Поділися нею з друзями!
Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*